معرفی زبان برنامه نویسی اسکرچ

زبان  Scratch (اسکرچ) چیست؟Scratch یک زبان برنامه نویسی گرافیکی است که در سال ۲۰۰۷ توسط گروه Lifelong Kindergarten در دانشگاه MIT معرفی شد. کودکان میتوانند با کشیدن و رها کردن بلوک های کد به ساخت برنامه هایی از جمله انیمیشن ها، داستان ها و بازی ها بپردازند.این زبان شباهت بسیار زیادی به LEGO دارد و به کودکان کمک می کند تا مفاهیم کد نویسی را یاد گرفته و اقدام به ساخت پروژه های تعاملی کنند بدون اینکه نیاز به یادگیری متن کد زبان های برنامه نویسی داشته باشند.به این معنی که سرعت یادگیری این مفاهیم با یادگیری مهارت کار با کیبورد یا توانایی آن ها در به خاطر سپردن کد های پیچیده زبان های برنامه نویسی محدود نمیشود و به سرعت میتوانند مفاهیم پایه ای برنامه نویسی را آموزش ببینند.

ادامه