کیهان چیست و از کجا آغاز شد؟

کیهان چیست؟
همه ی دنیا و همه ی چیزهای بیرون از آن، کیهان نام دارد . کیهان شامل همه ستاره ها و سیاره ها، زمین و گیاهان و جانوران، من و شما و هر چیز دیگری است.
انفجار بزرگ باعث شد که اجزای کیهان نوبنیاد با سرعت به اطراف پرتاپ شوند. بعد از گذشت زمان بسیار دراز، این ذره ها به یکدیگر متصل شدند و کهکشان ها را به وجود آوردند.
کهکشان ها هنوز هم با سرعت از یکدیگر دور می شوند و در نتیجه کیهان هنوز هم بزرگتر می شود.
بدن شما از همان ماده ای ساخته شده است که ستاره ها را می سازد
در فضا دسته های بسیار بزرگی از ستاره ها وجود دارد این دسته ها کهکشان نام دارد. کهکشان شبیه شهر بسیار بزرگی از ستاره هاست.

کیهان چیست و کیهان از کجا آغاز شد؟
بسیاری از اخترشناسان معتقدند که در آغاز همه ی چیزهای درون کیهان مانند توپ کوچک در کنار هم جمع شده بودند . سپس حدود پانزده میلیارد سال پیش، انفجار شدیدی روی داد که آن را انفجار بزرگ می نامند.
برای اینکه ببینید کیهان چگونه بزرگتر می شود. به درون یک بادکنک خالدار بدمید و دور شدن خال ها از یکدیگر را تماشا کنید.
آیا کیهان به پایان می رسد؟
برخی اختر شناسان بر این باورند که کهکشان ها همیشه از یکدیگر دور می شوند و کیهان همچنان بزرگتر می شود. اختر شناسان دیگر فکر می کنند که ممکن است روزی کهکشان ها به سوی یکدیگر حرکت می کنند و پس از خرد شدن بزرگ با یکدیگر برخورد می کنند.
اختر شناسان ، دانشمندانی هستند که ستاره ها و سیاره ها را بررسی می کنند.

 

 

شبگرد

شبگرد

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

مطالب مرتبط