کهکشان چیست؟

کهکشان چیست؟

به مجموعه ای از ستارگان، گازها،سیارات، قمرها، گرد و غبار و فضای بین ستاره ای که تحت تاثیر یک جاذبه کنار هم قرار می گیرند، کهکشان می گویند.

در جهان بیش از ۱۰۰ میلیارد کهکشان وجود دارد که در از نظر اندازه، جرم و درخشندگی با هم متفاوت اند. برخی از آنها را باتلسکوپ و برخی را با چشم غیر مسلح می توان دید.

درواقع معادل واژه کهکشان از روی کاه کشان گرفته شده است زیرا در قدیم وقتی که کشاورزان کاه های انبار شده را جابه جا می کردند در حین این جابه جایی مقداری کاه بر روی زمین به جا می ماند و از این رو واژه کهکشان به وجود آمد.

انواع کهکشان ها:

منجمان کهکشان ها را به ۴ دسته زیر تقسیم می کنند.

  1. کهکشان بیضوی
  2. کهکشان مارپیچی
  3. کهکشان مارپیچی- میله ای
  4. کهکشان نامنظم

کهکشان بیضوی:

بیش از نصف کهکشان های جهان از نوع بیضوی هستند. این کهکشان ها از ستاره های سرخ تشکیل شده اند و بازوی مارپیچی مشخصی ندارند.

کهکشان مارپیچی:

کهکشان مارپیچی را می توان به یک فرفره در حال چرخش تشبیه کرد. در این نوع کهکشان ها ستاره های پیر در مرکز قرار دارند و ستاره های جوان، سحابی ها، گاز ها و غباری درخشان در بازوهای چرخان قرار گرفته اند. سرعت چرخش آنها به نیروی گرانش بستگی دارد و بدیهی است که هر چه از مرکز کهکشان دورتر باشند، سرعت حرکتشان کمتر است.

کهکشان راه شیری از کدام نوع است؟

کهکشان راه شیری از نوع مارپیچی است که قطری در حدود ۱۰۰ هزار سال نوری دارد و ضخامت آن ۱۰ هزار سال نوری است. منظومه ما یعنی منظومه شمسی تنها بخش بسیار کوچکی از این کهکشان است.

تصویر زیر کهکشان راه شیری را نشان می دهد.

کهکشان مارپیچی- میله ای:

دراین نوع از کهکشان ها، ستارگان بازوهایی به شکل میله می سازند که از دو طرف از مرکز کهکشان بیرون زده اند.

 

کهکشان نامنظم:

در صورتی که کهکشانی ساختار معینی نداشته باشد، آن را در دسته کهکشان های نامنظم دسته بندی می کنند.

شبگرد

شبگرد

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

مطالب مرتبط