منظومه چیست ؟ منظومه خورشیدی چیست؟

منظومه چیست ؟

این سئوالی است که ممکن است برای همه ی شما پیش بیاید ، اما خوب است بدانید به مجموعه ای از اجرام سنگین وسیارتی که همگی به دوریک ستاره در حال گردش هستند منظومه می گویند .

منظومه ی شمسی؟

منظومه شمسی یا فارسی آن سامانه خورشیدی،  سامانه ای به فرماندهی خورشید است که ۸ سیاره که زمین هم یکی از آنها میباشد به همراه قمرهایشان در این منظومه به دورخورشید میچرخند.

به خورشید و تمامی چیزهایی که به دورش می چرخند منظومه ی شمسی می گویند . منظومه ی شمسی مشتمل از۸ سیاره به نام های عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون است که این سیارات را به دو دسته ی زمین مانند ( عطارد ، زهره ، زمین و مریخ ) و سیارات داخلی مانند ( مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون) یا سیارات خارجی تقسیم کرده اند. از جمله دیگر اجزای منظومه ی شمسی می توان به قمر ها و سیارک ها شهاب ها و شب شهاب رنگ ها و دنباله دارها اشاره کرد .

چگونگی به جود آمدن منظومه ی شمسی؟

خورشید و سیارت نتیجه ی حادثه ای هستند که حدود۴۹۰۰ میلیون سال قبل رخ داد ،  زمانی که ابری تیره از گازها و ذرات جامد (۸۰ % هیدروژن ، ۲۵ % هلیم ، ۵ % گازهایی چون ، اکسیژن کربن نیتروژن و مواد سگین تری چون سلیسیم ، منیزیم، کلسیم و آلومینیم) که عرض آن چندین سال نوری بود ، متراکم گشت و خوشه هایی از ستاره های جوان را وجود آورد . یکی از این خوشه ها شامل خورشید و هشت سیاره اصلی بودند که درون صفحه ای تخت از مواد در حال چرخش شکل گرفتند ، اکنون این سیارات دنیایی مجزا و متحرکی هستند که درون فضا در امتداد مدارهایشان حرکت می کنند همواره نیمی از آن ها به وسیله ی خورشید روشن می شود نیمی دیگردرفضای تاریک و پرستاره قرار می گیرد .

 

شبگرد

شبگرد

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

مطالب مرتبط

error: مطالب این سایت طبق قانون کپی رایت می باشد و کپی کردن ممنوع است